CD&T logo
  • English
  • Polski

Kojarzenie partnerów w biznesie

Business matching

Procesy business matching oraz nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami stanowią jedną z najistotniejszych form rozwoju. Dzięki nim firmy i organizacje podejmują partnerskie przedsięwzięcia, pozwalające m.in. obniżyć koszty, korzystać z licencji i patentów, a co najważniejsze wzrastać na rynkach międzynarodowych.

Znajomość wielu rynków międzynarodowych oraz wieloletnie rozległe kontakty i nawiązane partnerstwa biznesowe z ekspertami stanowią podstawę oferowanych przez nas usług kojarzenia partnerów w biznesie (ang. business matching).

Od przeprowadzenia badania rynku, przygotowania wykazu potencjalnych partnerów (ang. lead generation), aż po indywidulane spotkania B2B oraz wsparcie w rozmowach i negocjacjach – nasi specjaliści i konsultanci dostępni są praktycznie we wszystkich rejonach świata.

Określ potrzeby i plany rozwoju swojej organizacji,
a my wesprzemy Cię w realizacji Twojej wizji.

Nasza praca polega przede wszystkim na badaniach i wywiadach
oraz opracowaniach analityczno-syntetycznych, obejmujących takie działania jak:

Analiza ilościowa i jakościowa rynku i konkurencji

Weryfikacja baz danych prowadzonych w większości w języku angielskim

Konsultacje z ekspertami i naszymi partnerami

Komunikacja z organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami itd.

Rozpoznanie potencjału

Określenie grup docelowych

Generowanie wykazów potencjalnych partnerów

Kulturowe dostosowanie materiałów marketingowych

Monitoring wydarzeń oferowanych przez platformy networkingowe

Przygotowanie delegacji i misji zagranicznych

Organizacja spotkań w kraju i za granicą

W zależności od specyfikacji zamówienia, zakres raportowania może obejmować wyłącznie listę kontaktową potencjalnych partnerów, badanie rynku/produktu, rozpoznanie trendów rynkowych, a także złożone studia white paper, zawierające analizę ryzyka, strategię marketingową, ekspertyzy i inne elementy wymagane przez klienta.

Jeśli szukasz partnera, szukasz nas.