CD&T logo
  • English
  • Polski

Misje gospodarcze i targi międzynarodowe

Misje gospodarcze

Misja gospodarcza to wspaniała okazja, aby zapoznać się z obcym krajem, jego rynkiem i kulturą. Jest szczególnie zalecana w fazie rozpoznawania potrzeb i nisz rynkowych w danym kraju, a także poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych.

 

Misja gospodarcza to zorganizowany wyjazd służbowy, podczas którego reprezentanci firmy mają okazję uczestniczyć w seminariach dotyczących sytuacji gospodarczej danego kraju, jego otoczenia prawnego i kultury biznesowej. Mogą także poznać mocne i słabe strony kraju oraz istniejące szanse biznesowe i zagrożenia związane na przykład z ryzykiem czy z konkurencją. Ponadto dla uczestników mogą zostać organizowane indywidualne i branżowe spotkania biznesowe, dzięki którym można nawiązać relacje i potencjalne partnerstwa.

Wyjazd na misję gospodarczą organizowany jest zwykle dla wielu firm reprezentujących określoną branżę. Na podstawie deklarowanych przez firmy potrzeb i oczekiwań, tworzone są harmonogramy i programy misji. To właśnie ustandaryzowanie takiego wyjazdu oraz połączenie wielu podobnych oczekiwań i planów firm stanowi o efektywności kosztowej tego przedsięwzięcia dla indywidualnych uczestników. Dlatego też w początkowej fazie tworzenia swojej obecności na rynku zagranicznym, ze względu na koszty misja może okazać się lepszym rozwiązaniem niż uczestnictwo w targach międzynarodowych, które wymagają o wiele większych nakładów finansowych.

Istnieje także możliwość zorganizowania spersonalizowanej misji gospodarczej dla jednej firmy – wówczas koszty takiego wyjazdu znacząco wzrastają. Misja indywidualna zostaje zorganizowana zgodnie ze specyfikacją firmy, zapewniając spotkania z konkretnymi kontrahentami, władzami lokalnymi czy centralnymi.

Targi międzynarodowe

Targi międzynarodowe i eventy wystawiennicze mogą stanowić część misji gospodarczej lub kongresów międzynarodowych. Mimo że często targom międzynarodowym towarzyszy wiele imprez okolicznościowych i wydarzeń powiązanych, targi międzynarodowe – jako forma interaktywnego marketingu – koncentrują się przede wszystkim na wymianie handlowej i wymagają przygotowania całej architektury – dosłownie i przenośni.

 

Targi międzynarodowe stwarzają nie tylko okazję do promocji produktów i usług czy zainteresowania mediów, lecz także do poznania wschodzących trendów i gwiazd, bezpośredniej konkurencji oraz zapoznania się ze stosowanymi przez konkurencję formami marketingu.

Targi międzynarodowe to także wielowymiarowa platforma prowadzenia networkingu, nawiązywania relacji, prowadzenia bezpośrednich rozmów kuluarowych i negocjacji. Obracając się w środowisku specjalistów branżowych, firmy mogą także wymieniać doświadczenia i gromadzić opinie na temat swoich produktów i usług.

Niezależnie od tego, czy planujesz uczestnictwo w misji gospodarczej, czy w targach międzynarodowych, Corporate Diplomats & Translators zapewni Ci kompleksowy pakiet usług, który pozwoli Ci wkroczyć na arenę międzynarodową w pełni przygotowanym na wszelkie wyzwania biznesowe. Nasze wsparcie obejmuje:

  • dostarczenie niezbędnej wiedzy uczestnikom misji
  • przygotowanie baz danych
  • organizacja delegacji, programów i harmonogramów
  • organizacja spotkań
  • organizację bazy pobytowej i transportu
  • opracowanie materiałów promocyjnych w językach docelowych z uwzględnieniem niuansów kulturowych i komunikacyjnych
  • zapewnienia obsługi tłumaczy
  • organizacja wypoczynku

oraz wszelkie działania niezbędne do osiągnięcia założonych celów.

 

Powiedz, co chcesz osiągnąć, a my wesprzemy Cię na Twojej drodze do sukcesu!

We make the mission possible.