CD&T logo
  • English
  • Polski

Platforma obsługi
service. globalcdt.com

Nasza dedykowana platforma globacdt.com to szybkie i bezpieczne narzędzie do obsługi zamówień, które daje nieograniczony dostęp do konta i historii zleceń

Logowanie

Platforma service.globalcdt.com

Nasza dedykowana platforma service.globacdt.com to szybkie i bezpieczne narzędzie do obsługi zamówień, które daje nieograniczony dostęp do konta i historii zamówień.

Platforma zabezpieczona jest protokołem SSL, który zapewnia bezpieczną wymianę danych przez Internet. Ponadto wszystkie dokumenty, dane i informacje przekazywane firmie są chronione z zastosowaniem procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

Firma Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. zastrzega, iż w związku z uwarunkowaniami technicznymi działania systemów elektronicznych nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka nieuprawnionej ingerencji osób trzecich, w tym także narażenia systemu informatycznego użytkownika na platformie service.globalcdt.com na szkodliwe działanie wirusów komputerowych.

Pomimo iż firma podejmuje wszelkie starania w celu ochrony danych, nie ma możliwości przewidzenia i stuprocentowego wyeliminowania różnego rodzaju wad systemowych, cyberataków i innych podobnych zdarzeń. W związku z tym Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. zaleca swoim klientom, aby nie przechowywać na platformie globacdt.com dokumentów i danych, które zostały udostępnione wyłącznie na potrzeby wykonania zamówienia. Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. nie oferuje usług archiwizacyjnych.

Choć dla wygody naszych klientów zamówienia przyjmujemy wszelkimi dostępnymi kanałami, ze względów bezpieczeństwa firma Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o. zaleca także, aby dokumenty do tłumaczenia przesyłać za pośrednictwem chronionej platformy service.globalcdt.com.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Corporate Diplomats & Translators Sp. z o.o., pisząc na adres: office@globalcdt.com.

Regulamin platformy obsługi service.globalcdt.com
Ogólne warunki współpracy z dostawcami