CD&T logo
 • English
 • Polski

Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania na zgodność z czterema międzynarodowymi normami:

 • ISO 9001                System zarządzania jakością,
 • ISO 17100              Usługi tłumaczeniowe – wymagania
 • DIN 2345               Zawieranie umów na wykonanie tłumaczeń
 • ISO/IEC 27001     System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Pracujemy zgodnie z procedurami, co oznacza, że proces wykonania każdego zadania jest monitorowany i podlega kontroli jakości.

Nasza polityka rozwoju i jakości zawiera się w precyzyjnie sformułowanych, oddających nasz sposób myślenia hasłach:

Polityka jakości: Dążymy do +∞

Wizja: Wytyczamy nowe szlaki komunikacji międzykulturowej

Misja: Doskonalimy sztukę budowania globalnych relacji w biznesie

Nasze wartości:

 • Dotrzymujemy słowa w każdym języku
 • Prowadźmy politykę otwartych drzwi i otwartego umysłu
 • Rozwijamy się przez kompetencje i wartości
 • Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i efektami pracy
 • Ponosimy odpowiedzialność za nasze działania