CD&T logo
  • English
  • Polski

100 punktów za publikację w renomowanym czasopiśmie to ważny element Twojej ewaluacji i kariery naukowej

Nie pozwól, by Twoja praca została odrzucona przez wysoko punktowane wydawnictwo ze względu na błędy w wersji angielskiej

Audyt poprawności merytorycznej i językowej tłumaczeń naukowych

Korekta tłumaczeń naukowych przez native speakerów

j

Tłumaczenia specjalistyczne tekstów i publikacji naukowych

Częste błędy

  • Niewłaściwe słownictwo, w tym słownictwo specjalistyczne
  • Mieszanka brytyjskiego i amerykańskiego angielskiego
  • Błędne łamanie zdań bazujące na zasadach języka polskiego
  • Nieprawidłowo stawiane znaki interpunkcyjne, pozostawione w tych samych miejscach, w których postawione były w wersji polskiej
  • Kalki językowe, błędy literowe, ortograficzne i gramatyczne

Zagraniczne wydawnictwa naukowe często odrzucają artykuły, monografie i inne projekty naukowe ze względu na błędy pozostawione w ich wersjach angielskich. W ten sposób przepadł już niejeden termin publikacji i zaprzepaszczone zostały środki, które zgodnie z harmonogramem powinny były być wydatkowane w określonym terminie.

Będąc fizykiem, paleontologiem czy socjologiem, nie musisz być jednocześnie filologiem angielskim.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące jakości języka angielskiego swojej pracy, nie ryzykuj!

Jako zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem akademickim zapewnimy Ci wsparcie w tym zakresie!

Profesjonalne tłumaczenia akademickie

Nie można być specjalistą w każdej dziedzinie.

Nie ryzykuj i nie przesyłaj wydawcy tekstów bez sprawdzenia!

Zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie!

Sprawdzimy Twój tekst

Przeprowadzimy korektę i poprawimy błędy

Przygotujemy estetyczną oprawę edytorską, tak aby dokument wyglądał profesjonalnie i rzetelnie

Doświadczenie w pracy z zagranicznymi wydawnictwami

Nasze tłumaczenia i redakcje tekstów naukowych od wielu lat publikowane są bez zastrzeżeń przez takie wydawnictwa jak Routledge London, wydawnictwa skandynawskie i niemieckie.

Wypełnij formularz i uzyskaj darmową wycenę.

Odpowiemy do 30 minut.

Polecam współpracę z Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. To rzetelny i profesjonalny partner.

„Firma Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. przygotowała tłumaczenie książki opublikowanej w londyńskim wydawnictwie Routledge. Jest to wydawnictwo z II poziomu listy ministerialnej (200 pkt). Była to wysokiej jakości translacja, o czym świadczy fakt, że ani wydawca ani recenzenci nie zgłosili żadnych uwag do niego, a wręcz podkreślili jego wysoką jakość. Współpraca z firmą odbyła się zgodnie z ustalonymi warunkami i przyjętym reżimem czasowym. Polecam współpracę z Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o., to rzetelny i profesjonalny partner.”

dr Wojciech K.
współredaktor książki