CD&T logo
 • English
 • Polski
 • Deutsch
 

Tłumaczenia specjalistyczne

Pewność jakości i terminowości

Corporate Diplomats & Translators
to więcej niż zwykłe biuro tłumaczeń

30 lat doświadczeń w wielu sektorach rynku pozwoliło nam rozbudować globalną sieć specjalistów, których wybieramy do współpracy na podstawie rygorystycznych procedur jakości.
Nieustannie inwestujemy w nowe technologie, gwarantując naszym klientom nowoczesną i kompleksową obsługę.

Tłumaczenia pisemne

Nasi specjaliści wykonują tłumaczenia z dziedziny prawa, finansów, nauki, mar­ketingu, technologii i in. w ponad 70 językach!

Wiele tekstów wymaga kreatywności oraz adaptacji kulturowej. Wymagania te spełniamy poprzez staranną selekcję kompetencji naszych specjalistów pochodzących z najodleglejszych rejonów świata.

Zapewniamy naszym klientom tworzenie dedykowanych baz terminologicznych, glosariuszy i pamięci tłumaczeniowych.

Tłumaczenia wierzytelne

Tłumaczenie wierzytelne, inaczej tłu­maczenia przysięgłe, to dokumenty formalne, opatrzone pieczęcią tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zapewniamy ekspresowe terminy wy­ko­na­nia wielostronicowych tłumaczeń zwyk­łych i wierzytelnych.

Tłumaczenia wymagające projektowania i odzwierciedlenia graficznego oryginału

Nasze profesjonalne zaplecze DTP, a także współpraca z wieloma artystami, foto­grafikami i grafikami, pozwala nam z łat­wością realizować zaawansowane projekty graficzne i przygotowywać je do druku.

Pracujemy z większością dostępnych for­matów plików, z wykorzystaniem takich programów jak:

 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Pagemaker

 • Affinity Photo
 • Affinity Publisher
 • Affinity Designer
 • QuarkXPress

Usługi dodatkowe

Każdy etap procesu wykonania tłu­ma­czenia jest dostępny również jako usługa indywidualna.

Przeprowadzamy weryfikację, redakcję lub korektę gotowych tekstów, a także audyty stron internetowych. Do naszych kom­petencji należy również realizacja całych procesów związanych z publikacją, począwszy od przygotowania treści, przez jej redakcję, korektę aż po druk.

Tłumaczenia ustne

Tłumacze Corporate Diplomats & Translators to wysokiej klasy specjaliści obsługujący różnego rodzaju wydarzenia, w tym konferencje i szkolenia, zgromadzenia zarządów, rad nadzorczych i in., a także tłumaczenia aktów notarialnych, spotkań i negocjacji handlowych oraz innych spotkań okolicznościowych.

Tłumaczenia ustne wykonywane są w następujących formułach:

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne to metoda komunikacji polegająca na tym, że tłumacz najpierw słucha wypowiedzi mówcy, a następnie mówca przerywa i pozwala tłumaczowi przetłumaczyć wypowiedziane przez siebie zdania.

Tłumacz niejednokrotnie musi sko­or­dy­nować wypowiedzi wielu osób, np. ob­radujących przy stole konferencyjnym, co wymaga niezwykłej podzielności uwagi, umiejętności szybkiego przechodzenia z ję­zyka źródłowego na docelowy i odwrotnie, a także skupienia i pracy w warunkach podwyższonego stresu.

Tłumaczenia symultaniczne

W tym przypadku tłumacz znajduje się w specjalnej kabinie dźwiękoszczelnej, wyposażonej w odpowiedni sprzęt, składający się m.in. z mikrofonu, słu­chawek, systemu rejestracji czy zestawu dyskusyjnego z nagłośnieniem. Kabina powinna być ustawiona w takim miejscu, aby tłumacz swobodnie widział mówcę, rozpoznając w ten sposób jego wyraz twarzy, emocje itd. Zadaniem tłumacza jest jednoczesne tłumaczenie zdań wy­po­wia­danych przez mówcę. Każdy uczestnik spotkania może w czasie rzeczywistym usłyszeć tłumaczenie przez słuchawki. Tłumaczenia symultaniczne są zawsze wykonywane w parach dwóch tłumaczy.

Tłumaczenia zdalne

Zdalne tłumaczenia w postaci tele- i wi­de­o­konferencji wykonywane są za poś­red­nictwem różnych platform cyfrowych, takich jak Skype, Zoom, czy Teams, a także z wykorzystaniem zwykłych smartfonów, gdzie w rozmowie telefonicznych może uczestniczyć kilka osób. Bardziej za­a­wan­sowaną formą rozwiązań zdalnych są tłumaczenia symultaniczne (ang. RSI – remote simultaneous interpreting), w któ­rych najczęściej stosowany jest tzw. hub tłumaczeniowy, w którym tłumacze pra­cują w jednym miejscu, wyposażonym w ka­bi­ny oraz odpowiedni sprzęt kon­fe­ren­cyjny, podczas gdy uczestnicy konferencji biorą w niej udział online z różnych miejsc na świecie.

Ponadstandardowa dostępność

Dzięki współpracy z rozbudowaną globalną siecią tłumaczy i konsultantów na całym świecie zapewnienie ich dostępności w do­wol­nym czasie nie jest już problemem. Rozwiązania te wspierane są dedykowaną obsługą typu concierge, która gwarantuje klientowi nie tylko wgląd w proces realizacji projektu, lecz także daje mu możliwość jego bieżącej weryfikacji i aktualizacji. W ten spo­sób klient może w czasie rzeczywistym nadzorować realizację projektu, konsultować wątpliwości i uzupełniać działania, ko­rzys­tając jednocześnie z doradztwa w zakresie najbardziej optymalnych rozwiązań, a tym samym kontrolować koszty, osiągając najwyższą efektywność kosztową projektu.