CD&T logo
  • English
  • Polski

Tłumaczenia przysięgłe – język angielski

Tłumaczenie przysięgłe z języka polskiego na język angielski

Choć w wielu krajach nie funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego, wielu klientów decyduje się na tłumaczenia swoich dokumentów, które będą składać za granicą przez tłumacza przysięgłego, aby ograniczyć ryzyko tego, że dokumenty nie zostaną przyjęte w kraju docelowym. Jest to szczególnie istotne dla różnych dokumentów potwierdzających nasze kwalifikacje, czy zaświadczeń z polskich urzędów, które będą przedłożone w zagranicznych urzędach, lub u zagranicznego pracodawcy.

Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na język polski

Tłumaczenie przysięgłe na język polski może być wymagane, gdy musisz przedstawić oficjalne dokumenty w polskim sądzie lub urzędzie. Na przykład, jeśli masz zagraniczne świadectwo urodzenia lub małżeństwa i potrzebujesz je zarejestrować w Polsce, gdy aplikujesz o obywatelstwo lub wizę, lub prowadzisz działalność za granicą. Bezpieczne i profesjonalne tłumaczenia przysięgłe zapewniają, że Twoje dokumenty są zgodne z wymaganiami prawno-administracyjnymi, dając Ci spokój, a dzięki elektronicznemu podpisowi kwalifikowanemu – oszczędzając również czas.

Tłumaczenia przysięgłe możesz zlecić bez wychodzenia z domu – wystarczy przesłać na skan dokumentów.

Oto przykład dokumentów, które najczęściej wymagają tłumaczenia przysięgłego:

W zależności od specyfikacji zamówienia, zakres raportowania może obejmować wyłącznie listę kontaktową potencjalnych partnerów, badanie rynku/produktu, rozpoznanie trendów rynkowych, a także złożone studia white paper, zawierające analizę ryzyka, strategię marketingową, ekspertyzy i inne elementy wymagane przez klienta.

Jeśli szukasz partnera, szukasz nas.