CD&T logo
  • English
  • Polski

Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. i Uniwersytet Opolski zawarły umowę o wzajemnej współpracy

Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. i Uniwersytet Opolski zawarły umowę o wzajemnej współpracy

Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. i Uniwersytet Opolski zawarły umowę o wzajemnej współpracy w zakresie szkoleń dla studentów i kadry akademickiej, tłumaczeń naukowych oraz organizacji praktyk i staży dla studentów

W ramach podpisanej umowy o współpracy Corporate Diplomats & Translators zapewni wykłady i szkolenia m.in. z zakresu:

  • dyplomacji korporacyjnej, gospodarczej, publicznej, etc. w tym netykiety i etykiety w biznesie
  • komunikacji międzykulturowej w biznesie, w tym zarządzanie zespołami mieszanymi z uwzględnieniem inteligencji płci, czyli skutecznej komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami w środowisku pracy
  • negocjacji międzynarodowych i międzykulturowych
  • profesjonalnych tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych i ustnych, z uwzględnieniem najnowszych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i in.

Studenci będą mogli także odbywać praktyki studenckie i staże.

Ponadto umowa zakłada współpracę przy organizacji wykładów, seminariów, konferencji tematycznych oraz zapewnienia tłumaczeń na języki obce prac, artykułów, książek, projektów i in. opracowań.

Umowę podpisali – ze strony Corporate Diplomats & Translators – Ewa Rogozińska, prezes spółki, a ze strony Uniwersytetu Opolskiego – dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, prorektor ds. kształcenia i studentów.