CD&T logo
  • English
  • Polski

Zarządzanie międzykulturowe

Skutecznie zarządzamy procesami występującymi w środowiskach wielokulturowych 

Corporate Diplomats & Translators

to skuteczna komunikacja międzykulturowa

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe to ogromne wyzwanie dla współczesnych firm i managerów, a także wiele korzyści wynikających z potencjału zespołów wielokulturowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne rynki pracy nie znają barier natury geograficznej, posiadana wiedza, umiejętności oraz kom­petencje pracowników i managerów migrują w świecie realnym i cyfrowym tam, gdzie są aktualnie potrzebne.

Aby skutecznie komunikować i zarządzać procesami realizowanymi w środowiskach międzykulturowych, potrzebna jest spe­cja­lis­tyczna wiedza i kompetencje w zakresie relacji interpersonalnych, a także świadomość możliwości osiągania lepszych wyników dzięki dostosowaniu takich narzędzi zarządzania, jak motywowanie, nagradzanie, komunikowanie, zarządzanie konfliktami czy prowadzenie ne­go­cjacji.

Innym istotnym elementem komunikacji międzykulturowej jest inteligencja płci, czyli skuteczna komunikacja pomiędzy kobietami i mężczyznami w środowisku pracy i biznesu.

Jako eksperci z dziedziny komunikacji i zarządzania międzykulturowego oferujemy dostosowane do potrzeb wdrożenia, usługi doradcze i szkoleniowe mające na celu pod­wyż­szenie wyników firm poprzez skuteczną komunikację międzykulturową.