CD&T logo
 • English
 • Polski

Ewa Rogozińska

Ekspert z dziedziny dyplomacji korporacyjnej i komunikacji międzykulturowej, certyfikowany trener biznesu, członek Maxwell Leadership Certified Team oraz ambasador Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.
Od roku 1994 jest przedsiębiorcą i praktykiem biznesu, a także nauczycielem akademickim i tłumaczem języka angielskiego. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami w środowisku pracy.

Jest autorką publikacji z zakresu kultury, komunikacji interpersonalnej, w tym komunikacji międzykulturowej i inteligencji płci, a także etyki, etykiety i dyplomacji w biznesie.
Jako propagatorka idei CSR i społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2013–2017 była prezesem fundacji SPORT I OŚWIATA TO DOBRA LOKATA, inspirując działania na rzecz społeczności lokalnej i realizując idee społecznej odpowiedzialności biznesu.
W 2016 r. zdobyła I nagrodę w konkursie „Biznes z Sercem” w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs zorganizowany został przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi we współpracy z renomowaną jednostką certyfikacyjną PRS S.A. oraz Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Jest także 8-krotną laureatką nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play.

10
lat doświadczania

100
przeprowadzonych szkoleń

1000
zadowolonych klientów

Szkolenie
Mądrość płci

Od kiedy kobiety wkroczyły do świata biznesu, jednym z istotnych problemów stała się skuteczna komunikacja pomiędzy mężczyznami i kobietami, zarówno w komunikacji pionowej, jak i poziomej. Ocenia się, że niedostateczne kompetencje komunikacyjne w tym zakresie stanowią jeden z najważniejszych czynników braku zadowolenia z pracy, powstawania konfliktów, rotacji i obniżonej efektywności pracy.

Aby zrozumieć różnice kulturowe kobiet i mężczyzn oraz ich odmienne style komunikacyjne, a także aby nauczyć się w sposób zrozumiały odbierać komunikaty od płci przeciwnej oraz realizować pozytywną, zorientowaną na współpracę komunikację, należy przeanalizować aspekty neurobiologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe, które warunkują stosowane przez nas style komunikacyjne.

Mimo że dziś niemal w każdej branży kobiety stanowią połowę pracowników kierownictwa średniego szczebla, świat, do którego weszły, został wymyślony przez mężczyzn i dla mężczyzn. Mężczyźni są zwykle bardzo zadowoleni z tych warunków i nie widzą powodów, by coś zmieniać. Kobiety zaś często czują się niekomfortowo, lecz nie mają wyboru i muszą się dostosować do męskiego stylu pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wzrost efektywności pracy zespołów mieszanych poprzez zainspirowanie zmiany w procesie komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Podczas szkolenia wykorzystane zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych, które pozwolą uczestnikom:

 1. Uświadomić sobie istnienie inteligencji płci i wynikających z niej różnic komunikacyjnych
 2. Przeanalizować obszary, w których sposób komunikacji kobiet i mężczyzn znacząco różni się
 3. Zrozumieć mocne strony i potencjał kobiet i mężczyzn
 4. Wykazać, w jaki sposób praca nad skutecznym komunikowaniem się kobiet i mężczyzn wpływa na osiąganie lepszych wyników indywidualnych i wyników całej organizacji
Czego się dowiesz?
 1. Zdasz sobie sprawę z tego, jak bardzo neurobiologia i kultura determinują postrzeganie ról społecznych.
 2. Uświadomisz sobie niezwykle istotną rolę skutecznej komunikacji werbalnej
  i niewerbalnej pomiędzy kobietami i mężczyznami.
 3. Zapoznasz się z danymi statystycznymi obrazującymi sytuację i tendencje rynkowe.
 4. Poznasz kilka podstawowych informacji historycznych, stanowiących podstawę współczesnego układu społecznego.
 5. Uzmysłowisz sobie, w jaki sposób kobiety i mężczyźni reagują na stres, ryzyko i sytuacje ekstremalne, które mogą stanowić wewnętrzny imperatyw do działania/bierności i podejmowania decyzji.
 6. Dowiesz się, jakimi cechami przywódczymi charakteryzuje się szef-mężczyzna i szef-kobieta.
 7. Uprzytomnisz sobie, jakie błędy popełniasz w biznesowych relacjach damsko-męskich.
 8. Poznasz rozwiązania mogące mieć zastosowanie nie tylko w relacjach biznesowych, lecz także w codziennym życiu.
Korzyści dla pracownika
 1. Nauczysz się świadomie i ze zrozumieniem odbierać i wysyłać komunikaty werbalne i niewerbalne w komunikacji z płcią przeciwną oraz kontrolować swoje reakcje.
 2. Z łatwością zaczniesz spokojnie i asertywnie prezentować swoje kompetencje i osobiste przewagi konkurencyjne.
 3. Zechcesz współtworzyć środowisko pracy, w którym doceniane będą Twoja indywidualność, kompetencje i zaangażowanie.
 4. Poprawisz jakość swojego życia.
Korzyści dla pracodawcy
 1. Zdobędziesz nową wiedzę z zakresu budowania zespołów mieszanych.
 2. Poznasz nowe możliwości skutecznego motywowania kobiet i mężczyzn.
 3. Lepiej zrozumiesz mechanizmy rządzące stresem przeżywanym przez kobiety i mężczyzn.
 4. Przejdziesz na wyższy poziom formułowania i dystrybucji zadań dedykowanych kobietom i mężczyznom.
 5. Zyskasz dojrzały i otwarty na różnorodność zespół, o wysokiej kulturze osobistej, który właściwie interpretuje wzajemne komunikaty, unikając w ten sposób nieporozumień i konfliktów

Godziny

Program szkolenia

09:00 – 11:00

01 Tytuł

 • Mądrość płci – wprowadzenie
 • Dane statystyczne obrazujące sytuację i tendencje na rynku pracy
 • Płeć biologiczna i kulturowa, role społeczne i stereotypy
 • Tło historyczne, stanowiące podstawę współczesnego układu społecznego
 • Neurobiologia – struktura i działanie mózgu kobiecego i męskiego
 • Różnice poznawcze

11:00 – 11:15

02 Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

03 Tytuł

 • Komunikacja – wprowadzenie
 • Język determinuje rzeczywistość
 • Mówimy obok siebie; wysyłamy sobie sprzeczne sygnały
 • Style komunikacyjne kobiet i mężczyzn
 • Co mówisz, a co on/a słyszy?
 • Jak to inaczej powiedzieć/napisać?

13:15 – 14:00

04 Lunch

14:00 – 15:30

05 Tytuł

 • Model pracy kobiet i mężczyzn
 • Czynniki motywacyjne kobiet i mężczyzn
 • Stres męski i stres kobiecy
 • Jakimi cechami przywódczymi charakteryzuje się szef-mężczyzna?
 • Jakimi cechami przywódczymi charakteryzuje się szef-kobieta?
 • Współpraca

15:30 – 16:00

06 Konsultacje, ankiety, certyfikaty

Szkolenie dostępne jest w wersji stacjonarnej i online.